Hlášení pojistné události HVP

Pojistná událost by se u HVP měla hlásit neprodleně, aby mohla být v co možná nejkratším termínu řešena.

Po oznámení pojistné události se s klientem spojí pracovníci HVP a budou klienta informovat o postupu.

Postup v případě vzniku škody:

  • zachovejte klid
  • pokud má klient podezření na pojistnou událost způsobenou trestnou činností, měl by zavolat policii
  • klient by se měl snažit zdokumentovat pojistnou událost (foto,video) případně zajistit svědectví dalších osob
  • neměňte stav způsobený škodní události - učiňte pouze nezbytná opatření nutná k tomu, aby se nezvětšovaly škody na majetku, případně nevznikly škody na zdraví a majetku dalších osob
  • zbytky poničených nebo poškozených věcí uschovejte pro další prohlídku pracovníkem HVP, pokud to z hygienických či bezpečnostních důvodů možné není, proveďte jejich zdokumentování (foto, video)

Kontakt na HVP pojišťovnu v případě pojistné události:

Při komunikaci vždy uvádějte přidělené číslo pojistné události, případně číslo pojistné smlouvy.