Asistenční služby HVP

Klienti HVP mohou využít základní technické a administrativně právní, kterou získávají ZDARMA k povinnému ručení. Za úplatu si mohou sjednat dodatkové technické asistenční služby, které mají širší rozsah krytých rizik a také vyšší limity pojistného plnění.

Asistenční služby Hasičské vzájemné pojišťovny slouží pro poskytnutí pomoci jak uživatelům osobních automobilů, tak i uživatelům nákladních automobilů.

Telefonní číslo: +420 272 101 062

Kompletní informace o asistenčních službách